Svømmeskoler

Selv om mange skoler har svømmetimer som en del av undervisningen, opplever noen foreldre at det blir for lite tid til svømming i skolen. Derfor melder de barna på en svømmeskole i stedet, slik at barna skal bli gode svømmere som er trygge i vannet.

Mange foreldre ønsker også at barna skal lære å svømme før de begynner på skolen, og det arrangeres svømmekurs både for babyer og småbarn. Noen rekker ikke å lære å svømme på skolen, og da kan det være fint med et kurs i tillegg til skoleundervisningen.

Mange voksne kan heller ikke å svømme. Det kan være flere årsaker til det. Noen fikk ingen svømmeundervisning på skolen, andre fikk ikke tilstrekkelig med undervisning til at de kan svømme skikkelig. En del innvandrere har heller ikke lært å svømme på skolen, og ønsker å ta svømmekurs. Også blant eldre er det mange som aldri fikk svømmeundervisning på skolen, og som ønsker å lære å svømme i voksen alder. Heldigvis finnes det tilbud om svømmeundervisning for alle aldersgrupper og på alle nivåer, fra nybegynnere til litt mer erfarne svømmere. Svømmeskoler finnes over store deler av landet, og man kan kontakte nærmeste svømmeskole for mer informasjon om kursene.

This entry was posted on Saturday, November 1st, 2014 at and is filed under Tips. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.